Họp kỹ thuật về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật và Bộ Nông Lâm nghiệp New Zealand

Ngày đăng: 07/03/2012 Lượt xem 4944

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch thực vật và xúc tiến thương mại hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường New Zealand, ngày 2/3/2012, Cục Bảo vệ thực vật đã có cuộc họp kỹ thuật với Giám đốc Quản lý Thị trường, Bộ Nông Lâm nghiệp New Zealand tại Hà Nội. 

Tại buổi họp kỹ thuật này, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến tiến trình tiếp cận thị trường của quả tươi và hoa cắt cành Việt Nam đã đệ trình cho Bộ Nông Lâm nghiệp New Zealand. Đến thời điểm này, đối với xoài quả tươi chỉ còn đợt kiểm tra cuối cùng vào tháng 6 để hoàn tất thủ tục nhập khẩu; thanh long quả tươi đang hoàn tất thủ tục đánh giá nguy cơ dịch hại và chuẩn bị kiểm tra vùng trồng, cơ sở đóng gói và xử lý hơi nước nóng.

Cũng trong cuộc họp này, Cục đã thông báo việc thẩm định hồ sơ kỹ thuật của phía Bạn về khoai tây xuất xứ New Zealnad sẽ xuất khẩu sang Việt Nam dưới 3 hình thức (chế biến, thương phẩm và làm giống). Việt Nam sẽ cung cấp dự thảo báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại (PRA) đối với mặt hàng này trong thời gian tới.

Ngoài ra, phía New Zealand đã thông báo cho Cục việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Nông lâm nghiệp bắt đầu từ 24/1/2012.

Cuộc họp đã diễn ra thành công và Hai Bên tiếp tục xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, qua đó thúc đẩy thương mại các sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước.

 

Phó Cục trưởng Hoàng Trung chủ trì cuộc họp kỹ thuật giữa 

Cục Bảo vệ thực vật (Việt Nam) và Bộ Nông Lâm nghiệp (New Zealand)

Tin liên quan

123movies