Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
Công tác địa phương    Các địa phương  12/0416:03
 Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 12:00 Làm việc với Trung tâm Bảo vệ thực vật miền Trung    Quảng Ngãi  12/0416:15
 Nguyễn Quý Dương
Công tác địa phương      12/0416:06
 Lê Văn Thiệt
Học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 2
     12/0416:08
 Nguyễn Thị Thu Hương
Học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 2      12/0416:10