Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 12:00 Họp Thường vụ Đảng ủy Bộ    Bộ Nông nghiệp và PTNT  24/0111:25
 Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Công tác địa phương    Hòa Bình  24/0114:39
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại VP    TP.HCM  24/0111:31
 Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  24/0111:29
123movies