Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung

Họp với Bộ trưởng,Thứ trưởng về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến


   Bộ Nông nghiệp & PTNT  06/0411:31
 Bùi Sĩ Doanh
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục
   Cục BVTV  06/0411:50
 Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  06/0411:56
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Văn phòng
   TP.HCM  06/0412:00