Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt
Công tác nước ngoài    Hàn Quốc  22/0410:39
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Kiểm tra sâu bệnh các tỉnh phía Bắc    Các địa phương  22/0410:58
 Phó Cục trưởng Lê Văn Thiệt
Công tác địa phương    Cần Thơ  22/0411:09
123movies