Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Đi công tác địa phương
   Các địa phương  23/1109:05
 Bùi Sĩ Doanh
Nghỉ phép
     23/1109:08
 Nguyễn Quý Dương
Họp kỷ niệm thành lập PSAV
     23/1109:11
 Lê Văn Thiệt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Văn phòng
   TP.HCM  23/1109:14