Lịch Công Tác Lãnh Đạo
Lãnh đạo cục :
( - )
Lãnh đạo Thời gian Nội dung công việc Chủ trì/ Tham dự Địa điểm Cập nhật
 Thứ trưởng/Cục trưởng Hoàng Trung
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  05/0615:17
 Phó Cục trưởng Huỳnh Tấn Đạt
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  05/0615:36
 Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  05/0615:34
 Phó Cục trưởng Lê Văn Thiệt
Công tác địa phương
   Các địa phương  05/0615:51
 Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hương
08:00 - 17:00 Làm việc tại Cục    Cục BVTV  05/0615:39
123movies