Hội đàm song phương về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật và Cục Nông nghiệp và Hợp tác, Bộ Nông nghiệp Ấn Độ

Ngày đăng: 09/02/2012 Lượt xem 2531

Nhằm tăng cường công tác kiểm dịch thực vật (KDTV) giữa hai nước cũng như giải quyết những vấn đề tồn tại trong thời gian qua, đặc biệt hàng hóa xuất xứ Ấn Độ nhiễm dịch hại KDTV. Từ ngày 6-8/02/2012, Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành hội đàm song phương với Cục Nông nghiệp và Hợp tác - Bộ Nông nghiệp Ấn Độ do Ông Sarvesh Rai Cục trưởng sang làm việc.

Tại cuộc hội đàm này, hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc vi phạm không tuân thủ của Ấn độ trong năm 2011 và báo cáo về tình hình nhiễm mọt cứng đốt (Trogoderma granarium) trên ngô, kê, mạch và khô đậu nành nhập khẩu từ Ấn Độ. Qua đó, phía Việt Nam cảnh báo về việc sẽ thay thế các biện pháp đang áp dụng hiện nay bằng các biện pháp cứng rắn hơn nếu không có sự cải thiện trong thời gian tới. Đồng thời Cục BVTV cũng bày tỏ quan ngại đối với hiệu quả của công tác khử trùng tại nước xuất khẩu, phía Ấn Độ cam kết sẽ tăng cường các biện pháp KDTV kịp thời để khắc phục tình hình trên.

Hai bên cũng đã tiến hành rà soát toàn bộ bản Thỏa thuận hợp tác về KDTV, đi đến thống nhất và đã được ký kết. Bản thỏa thuận này có nhiều điểm mới như trong thời gian tới sẽ tiến hành KDTV chung và thực hiện một số công việc liên quan khác.

Bên cạnh đó, đoàn công tác của Ấn Độ đã làm việc với Chi cục KDTV vùng I (Hải Phòng), Chi cục KDTV vùng II (TP Hồ Chí Minh) và tham gia thực hiện kiểm tra chung tại các cảng quốc tế.

Cuộc hội đàm đã diễn ra thành công và hai Bên tiếp tục xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, qua đó thúc đẩy thương mại các sản phẩm nông nghiệp giữa hai nước.

Tin liên quan

123movies