Quá trình phát triển

Quá trình phát triển

Ngày đăng: 22/08/2017
Cục Bảo vệ thực vật ngày nay, tiền thân là Cục Bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thành lập ngày 05 tháng 10 năm 1961 theo Nghị định số 152/CP của Hội đồng Chính phủ.
Đảng - Đoàn thể

Đảng - Đoàn thể

Ngày đăng: 15/05/2018
Các tổ chức đoàn thể gồm Đảng bộ Cục, Công đoàn, Đoàn thanh niên.
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 12/06/2018
Bộ máy tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật bao gồm: Ban Lãnh đạo Cục, các phòng chức năng: Phòng Bảo vệ thực vật; Kiểm dịch thực vật, Quản lý phân bón, Thuốc bảo vệ thực vật
Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục

Ngày đăng: 02/05/2024
Lãnh đạo Cục gồm Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Các tổ chức tham mưu

Các tổ chức tham mưu

Ngày đăng: 05/05/2014
Các phòng chức năng của Cục Bảo vệ thực vật có trách nhiệm giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, thuốc BVTV, phân bón, an toàn thực phẩm và môi...
123movies