Cục Bảo vệ thực vật đã hoàn thành bản dự thảo lần thứ 1 Thông tư quy định trang phục, phù hiệu, biển hiệu và thẻ kiểm dịch thực vật và dự thảo Thông tư Ban hành Bảng mã số của danh mục vật thể thuộc...
123