Chào bạn, Cục Bảo vệ thực vật xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:Các sản phẩm phân bón vô cơ của Công ty đã được Sở Công thương ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy theo đúng các quy định trước ngày Nghị định số 108/2007/NĐ-CP có hiệu...
Chào bạn, Cục Bảo vệ thực vật xin trả lời bạn như sau:Theo quy định tại Điều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất,...
123movies