Ngày 14/5/2021, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 19, không tổ chức được lễ ký kết trực tiếp, nhưng để tăng cường hợp tác giữa Tổng cục quản lý thị trường và Cục Bảo vệ thực vật , “Quy chế phối hợp giữa Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Bảo vệ thực vật” vẫn được ký kết theo hình thức luân phiên.

123movies