Trao đổi kỹ thuật hợp tác thuộc chương trình hợp tác giám sát ruồi đục quả khu vực biên giới Trung - Việt

Ngày đăng: 11/10/2011 Lượt xem 2615

Theo chương trình hợp tác giám sát ruồi đục quả khu vực biên giới Trung - Việt và thực hiện phương án giám sát lẫn nhau về kỹ thuật theo chương trình hợp tác.

Từ ngày 26/9/2011 đến ngày 30/9/2011, tại các cặp cửa khẩu Hữu Nghi - Bằng Tường (chi cục KDTV vùng VII phụ trách) và Đông Hưng - Bắc Luân (Móng Cái) (chi cục KDTV vùng I phụ trách), hai đoàn cán bộ của Việt Nam và Trung Quốc thuộc Cục BVTV và Vụ Giám sát Kiểm dịch Động Thực vật (Tổng Cục Giám sát Chất lượng Kiểm nghiệm Kiểm dịch quốc gia Trung Quốc) đã tiến hành trao đổi kỹ thuật lẫn nhau về việc thu thập và giám định các loài ruồi đục quả của 2 nước.

Kết quả từng cặp các đoàn đã đánh giá về việc chọn địa điểm đặt bẫy, kỹ thuật đặt bẫy, bảo quản mẫu, làm tiêu bản của hai bên đều đạt yêu cầu đề ra. Phía Bạn đánh giá cao tiêu bản của cả hai Chi cục KDTV của Việt Nam.

 

Đoàn cán bộ của Chi cục KDTV vùng VII sang làm việc tại Bằng Tường (Trung Quốc)


Đoàn cán bộ KDTV Trung Quốc và Việt Nam đang kiểm tra bẫy thu thập ruồi tại Lạng Sơn (Việt Nam)
 

Đoàn cán bộ của Chi cục KDTV vùng I sang kiểm tra bẫy thu thập ruồi tại Đông Hưng (Trung Quốc)

 

Tin liên quan

123movies