Thông tin về việc Trung Quốc cho phép nhập khẩu ớt tươi của Việt Nam
Trong bối cảnh Trung Quốc đang thắt chặt kiểm soát hàng hóa nông sản thực phẩm nhập khẩu, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nỗ lực đàm phán và đạt được các thỏa thuận về các biện pháp kiểm dịch thực vật theo yêu cầu của Tổng Cục Hải quan Trung Quốc (GACC) sau đợt kiểm tra trực tuyến các vùng trồng và các cơ sở đóng gói ớt tươi của Việt Nam. Ngày 04/03/2022, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được...

123movies