Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ: “Chương trình hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật và Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV Việt Nam”

Ngày đăng: 08/04/2021 Lượt xem 4865
Ngày 08/04/2021, tại Cục Bảo vệ thực vật đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ: “Chương trình hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật và Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA) giai đoạn 2021-2025”. 
Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và Ông Nguyễn Văn Sơn, Quyền Chủ tịch VIPA, đại diện cho các bên trực tiếp tham gia ký kết chương trình hợp tác để triển khai các nội dung sau: 

- Hoàn thiện, xây dựng và thực thi hành lang pháp lý về quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). 
- Tiến hành các chương trình tập huấn về hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm tại một số tỉnh. 
- Thúc đẩy Chương trình phát triển và sử dụng thuốc BVTV sinh học. 
- Truyền thông về tầm quan trọng của các giải pháp BVTV tiên tiến; về vai trò của việc sử dụng thuốc BVTV một cách có trách nhiệm nhằm nâng cao nhận thức của nông dân và cộng đồng. 
- Thực hiện Chương trình cùng nông dân bảo vệ môi trường. 
- Cùng tham gia các hội nghị về BVTV.
- Hợp tác tổ chức hội thảo và triển lãm về thuốc BVTV. 


Hai bên trao văn bản ký kết

Đây là những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thuốc BVTV, nâng cao nhận thức cộng đồng và giúp nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hợp lý, có trách nhiệm, góp phần phát triển một nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch và bền vững.

Tin liên quan

123movies