Hội nghị “Tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021"

Ngày đăng: 17/12/2020 Lượt xem 4715
Ngày 16/12/2020, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021”, với sự tham gia của Lãnh đạo Cục, Đảng uỷ Cục, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCSHCM Cục, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng các phòng chức năng thuộc Cục và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị còn có sự tham dự của các bên hữu quan như lãnh đạo Cục trồng trọt, Trung tâm khuyến nông quốc gia và Các Vụ: Tổ chức cán bộ, tài chính,  
 
Quang cảnh hội nghị
Trong năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn ra đã ảnh hưởng nhiều đến việc thực thi các nhiệm vụ của Cục Bảo vệ thực vật, đặc biệt đối với công tác bảo vệ sản xuất và tiến độ đàm phán mở cửa thị trường đối với nhiều loại nông sản của Việt Nam. Bên cạnh đó, Hiệp định EVFTA được ký kết và chính thực được triển khai mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, các địa phương trên cả nước, Cục Bảo vệ thực vật đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận như: quản lý tốt sinh vật gây hại bảo vệ cây trồng đảm bảo năng suất. Sản xuất lúa các vụ trong năm trên cả nước đã thắng lợi lớn, xuất khẩu rau quả vẫn được đẩy mạnh. Kiểm soát chặt chẽ đối tượng kiểm dịch, chất lượng vật tư nông nghiệp nhập khẩu nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Mở cửa thị trường cho các mặt hàng thạch đen (Trung Quốc),  thanh long ruột đỏ (Hàn Quốc), Bưởi (Chi Lê). Hoàn thành chương trình giám sát an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên một số sản phẩm thực vật. Thúc đẩy chương trình phát triển thuốc bảo vệ sinh học và phát triển phân bón hữu cơ, với các mục tiêu rõ ràng và hành động cụ thể. 
 
Đại biểu phát biểu ý kiến

Hội nghị đã nhận được các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, trong đó có cả các giải pháp khắc phục các hạn chế, vướng mắc trong thực thi công vụ. Hội nghị cũng đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021.

Tin liên quan

123movies