Khai mạc khóa tập huấn: “Nâng cao chương trình kiểm soát đảm bảo chất lượng của các phòng kiểm nghiệm dư lượng”

Ngày đăng: 22/09/2021 Lượt xem 1719
Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật khai mạc chương trình đào tạo trực tuyến: “Nâng cao chương trình kiểm soát đảm bảo chất lượng của các phòng kiểm nghiệm dư lượng” cho các cán bộ phòng thí nghiệm tại 05 trung tâm kiểm nghiệm chất lượng được lựa chọn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có 02 Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc và Phía Nam thuộc Cục Bảo vệ thực vật. 
Phòng họp trực tuyến

Chương trình đào tạo được tổ chức trong khuôn khổ dự án đang thực hiện tại Việt Nam mang tên “Nâng cao năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của chuỗi giá trị xoài ở Đồng bằng sông Cửu Long”, là một hợp phần của Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng Toàn cầu do Cục Kinh tế Liên bang Thụy sĩ (SECO) tài trợ, để giúp các nước có thu nhập trung bình như Việt Nam xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế và tham gia hiệu quả vào thị trường thương mại toàn cầu.

Mục tiêu của chương trình nhằm nâng cấp các quy trình kiểm soát chất lượng nội bộ của các trung tâm được lựa chọn. Với tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát chất lượng, chương trình này rất thiết thực và hữu ích cho cán bộ phân tích của các phòng thí nghiệm của Việt Nam. Chương trình đào tạo sẽ kết thúc vào tháng 12 năm 2021, bao gồm nhiều buổi khác nhau với các nội dung: kiểm soát chất lượng nội bộ, xác định và giải thích kết quả đo so với MRL, đánh giá thống kê, nguyên tắc lấy mẫu, chương trình giám sát, kiểm tra và kiểm soát trước khi xuất khẩu, v.v.…. Chương trình đào tạo góp phần phát triển năng lực quốc gia trong việc thử nghiệm sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị thử nghiệm, nhà sản xuất và xuất khẩu trong nước theo các thông lệ quốc tế tốt nhất, và cũng để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng.

Tin liên quan

123movies