Họp song phương lần thứ 9 về Kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Ngày đăng: 04/10/2019 Lượt xem 5993
Ngày 3/10/2019, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra kỳ họp lần thứ 9 về kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Hoàng Trung và Ông Chul-Goo Kang, Phụ trách bộ phận Quản lý xuất khẩu, Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hàn Quốc đồng chủ trì cuộc họp.

Hai bên đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung liên quan đến bản thảo điều kiện nhập khẩu quả Hồng của Hàn Quốc, cũng như các vấn đề về báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại quả thanh long ruột đỏ của Việt Nam, sửa đổi bổ sung về thỏa thuận xử lý hơi nước nóng thanh long ruột trắng,chương trình giám sát xoài xuất khẩu từ Việt Nam.Hai bên cũng đã nhất trí các đề xuất ưu tiên mở cửa thị trường trong thời gian tới đối với phía Hàn Quốc là quả dưa bở, cam unshu và ớt chuông; phía Việt Nam là quả bưởi, tuy nhiên quá trình mở cửa chỉ tiến hành theo tuần tự từng quả một. Lần họp song phương tiếp theo sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc, hai bên cùng mong đợi thu được kết quả từ các vấn đề đã đề cập trong cuộc họp này.
Tin liên quan

123movies