Hội nghị phổ biến Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu tại các tỉnh phía Bắc

Ngày đăng: 17/09/2019 Lượt xem 4533

Ngày 17/9/2019 tại Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật tổ chức Hội nghị phổ biến Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối (ATTP) với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu và các quy định liên quan. Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương đã chủ trì và khai mạc Hội nghị.

 Hội nghị gồm có các cán bộ đại diện đến từ Các Chi Cục Kiểm dịch thực vật vùng I, IV, V, VII, VIII, Các Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật của các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ, đại diện của Hiệp Hội ngành, các ban ngành liên quan và đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản có nguồn gốc thực vật.

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Cục Bảo vệ thực vật phổ biến những điểm mới của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, trong đó có quy định rõ, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Nông nghiệp và PTNT, danh mục các nhóm sản phẩm /sản phẩm thực phẩm hàng hóa thuộc thẩm quyền của quản lý của Bộ Nông nghiệp & PTNT,các văn bản pháp luật liên quan trong thực hiện Nghị định 15 đối với sản phẩm thực phẩm, hàng hóa có nguồn gốc thực vật.
Quang cảnh Hội nghị

Nội dung chính của Hội nghị là phổ biến Thông tư số 44/2018/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu. Các đại biểu đã được giới thiệu các trình tự thủ tục kiểm tra và chứng nhận hàng hóa đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu; hệ thống cảnh báo ATTP nhập khẩu và khuyến cáo các trường hợp vi phạm; trách nhiệm của các bên trong trường hợp truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý hàng hóa có nguồn gốc thực vật bị cảnh báo mất an toàn vệ sinh thực phẩm của nước nhập khẩu. Hội nghị cũng đã nhận được các ý kiến thảo luận từ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp về các vướng mắc, biện pháp khắc phục trong thực tiễn triển khai. Cùng với Nghị định 15, Thông tư này ra đời sẽ giúp cho việc quản lý nhà nước hạn chế rủi ro về an toàn vệ sinh đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật xuất khẩu, góp phần đảm bảo hoạt động xuất khẩu theo hướng ổn định, bền vững.


Tin liên quan

123movies