Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến

Ngày đăng: 06/11/2020 Lượt xem 3432
Ngày 5/10/2020, Bộ Tư pháp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2020 “Pháp luật với mọi người” (Kế hoạch số 3695/KH-BTP). Nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 7562/BNN-PC ngày 30/10/2020 để vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi.

Cuộc  thi  sẽ diễn ra đến hết ngày 20/11/2020. Để tham  gia  Cuộc  thi, người  thi  truy  cập  vào  Chuyên  mục  Cuộc  thi  trực  tuyến “Pháp luật  với  mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử BộTư pháp; Trang tin Phổ biến, giáo dục pháp  luật -Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật  Việt Nam điện  tử hoặc  website của Cuộc thi theo đường dẫn:

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx


Tin liên quan

123movies