Thông báo xét tuyển công chức làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 06/08/2020 Lượt xem 2495
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo xét tuyển công chức làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của Cục Bảo vệ thực vật với nội dung tại các file kèm theo.

1. Nội dung thông báo số 5219/TB-BNN-TCCB

2. Bản mô tả vị trí việc làm

3. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Tin liên quan

123movies