Công văn về việc chỉ đạo tăng cường Kiểm dịch thực vật, ngăn chặn bệnh virus khảm lá sắn

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 4242
Ngày 13/03/2017 vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật đã cho ban hành công văn số 410/BVTV-KD về việc ngăn chặn bệnh khảm lá sắn không lây lan vào Việt Nam.

Công văn số 410/BVTV-KD ngày 13/03/2017

Tin liên quan

123movies