Thông báo số 1154/BVTV-VP về Kết quả Hội nghị tham vấn về thủ tục kiểm dịch thực vật xuất nhập khẩu

Ngày đăng: 14/07/2014 Lượt xem 6477

Sau khi kết thúc Hội nghị, Cục Bảo vệ thực vật đã ghi nhận các ý kiến phát biểu, kiến nghị của các đại biểu và đã kết luận:

Nội dung chi tiết

Tin liên quan

123movies