Thông báo kiểm dịch thực vật đối với gạo xuất khẩu đi Mê hi cô

Ngày đăng: 20/08/2014 Lượt xem 8304

 

 

Kính gửi: - Các đơn vị kiểm dịch thực vật thuộc Cục;

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;

   - Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo.

 

          Cục Bảo vệ thực vật nhận được văn bản đề ngày 16/7/2014 của cơ quan Kiểm dịch thực vật (KDTV) Mê hi cô (Bản gốcbản dịch kèm theo). Trên cơ sở đề nghị của Cục Bảo vệ thực vật, phía Mê hi cô đã đồng ý sửa đổi một số quy định về KDTV đối với gạo Việt Nam cụ thể như sau:

 

+ Chỉ thực hiện tái xuất hoặc tiêu huỷ lô hàng gạo Việt Nam khi phát hiện có côn trùng đối tượng  KDTV của Mê hi cô còn sống;

+  Cho phép có đại diện của nhà nhập khẩu trong quá trình kiểm tra và lấy mẫu các lô gạo tại cửa khẩu nhập;

+ Cho phép một tỷ lệ lẫn hạt ngũ cốc khác (trừ các loại hạt cỏ là đối tượng KDTV của Mê hi cô).

 

Cục yêu cầu các đơn vị KDTV và Hiệp hội Lương thực Việt Nam thông báo về những điểm mới trên đây cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo biết.

 

Để biết thêm chi tiết về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với gạo xuất khẩu đi Mê hi cô, đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu tài liệu 1828-112-4506-VNM-VNM gửi kèm hoặc tra cứu trên trang web của SENASICA (www.senasica.gob.mx).

 

Tham khảo nội dung công văn số 1513/BVTV-KD ngày 19/8/2014 tại đây.

Tin liên quan

123movies