Công văn số 3879/BNN-BVTV ngày 30/10/2013 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng

Ngày đăng: 06/12/2013 Lượt xem 3919

Công văn số 3879/BNN-BVTV ngày 30/10/2013 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, ngăn chặn việc nhân nuôi ốc bươu vàng

Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan

123movies