Thông báo về việc dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu

Ngày đăng: 12/04/2022 Lượt xem 2118
Ngày 12 tháng 04 năm 2022, Cục Bảo vệ thực vật ban hành văn bản số 948/BVTV-KH về việc dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. Kể từ ngày 13/4/2022, Cục Bảo vệ thực vật dừng ủy quyền cho Viện Năng suất Chất lượng Deming thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu. 

Nội dung chi tiết.

Tin liên quan

123movies