Cục Bảo vệ thực vật ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Ngày đăng: 01/01/2020 Lượt xem 4592

Quyết định số 3785/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định IQC.

Quyết định số 3786/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Saigoncert.

Quyết định số 3787/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định Vinacert.

Quyết định số 3788/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty Cổ phần giám định và khử trùng FCC.

Quyết định số 3789/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng.

Quyết định số 3790/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 3791/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Trung tâm kiểm định và kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh Lào Cai

Quyết định số 3792/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu cho Trung tâm kỹ thuật tiru chuẩn đo lường chất lượng 3

Tin liên quan

123movies