Ký Bản ghi nhớ giữa Cục Bảo vệ thực vật của Việt Nam và Cục Trồng trọt của Lào về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày đăng: 10/12/2012 Lượt xem 4877

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện các nội dung có liên quan trong Bản Ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, về hợp tác trong lĩnh vực Nông Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn 2013 và kế hoạch 2014-2015 ký ngày 24 tháng 7 năm 2012 tại Đồng Hới, Cục Bảo vệ thực vật đã cử Đoàn cán bộ sang thăm và làm việc với Cục Trồng trọt, Bộ Nông lâm nghiệp CHDCND Lào, từ ngày 4/12/2012 đến 7/12/2012.

Trong thời gian làm việc tại Lào, Đoàn đã có các cuộc gặp và thảo luận với Thứ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp, ngài Phet Phomphiphak, và lãnh đạo Cục Trồng trọt. Cụ thể, hai bên đã tiến hành đánh giá tình hình hợp tác giữa hai bên trong thời gian vừa qua. Mặc dù hai Bộ và hai Cục đã ký kết một số văn bản hợp tác song phương về an toàn thực phẩm, bảo vệ và KDTV song hợp tác giữa Cục BVTV và Cục Trồng trọt mới chỉ dừng lại ở việc tập huấn một số cán bộ KDTV và xây dựng phần mềm NPD về KDTV. Tuy nhiên, những cán bộ đã được tập huấn lại thuộc quản lý của các Sở Nông nghiệp và đã thuyên chuyển công tác nên hoạt động KDTV của Lào hiện rất khó khăn.


Căn cứ kết quả đánh giá hợp tác giữa hai Cục và nội dung đã ký kết giữa hai Bộ, Đoàn Cục BVTV và Cục trồng trọt đã thảo luận và ký kết Bản ghi nhớ giữa hai Cục về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ và KDTV. Buổi lễ ký kết đã diễn ra long trọng, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp và lãnh đạo các Cục/Vụ liên quan. Trên cơ sở Bản ghi nhớ này, Cục trưởng Cục BVTV đã nhấn mạnh một số việc mà hai bên cần làm ngay để triển khai Bản ghi nhớ, bao gồm cả việc xúc tiến hỗ trợ Lào xây dựng trạm KDTV Densavanh và triển khai thí điểm kiểm tra một điểm dừng tại cửa khẩu Lao Bảo-Densavanh.

Trong thời gian ở Lào, Đoàn Cục BVTV cũng đã đến thăm và tìm hiểu hoạt động của Trung tâm BVTV và Trạm KDTV của Lào tại cửa khẩu Lào-Thái Lan. Cả hai bên cam kết sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Cục trong thời gian tới.

Tin liên quan

123movies