Trung Quốc tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh

Ngày đăng: 27/07/2022 Lượt xem 1409
Văn phòng SPS Việt Nam thông báo việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành thông báo số 58/2022 ngày 08/7/2022 về việc tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu vào nước này, thông báo này thay thế thông báo số 103/2020. Nội dung chi tiết tại công văn số: 452/SPS-BNNVN ngày 25/7/2022.

Tin liên quan

123movies