Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 30/01/2023 Lượt xem 1453
Ngày 19/01/2023, Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Quyết định số 373/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung
lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó có thủ tục cấp lại Giấy
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies