Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ xét tuyển công chức vào làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 09/09/2022 Lượt xem 1581
Ngày 7/9/2022, Hội đồng xét tuyển công chức của Bộ Nông nghiêp và PTNT công văn số 12/TB-HĐXTCC thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng kỳ xét tuyển công chức vào làm việc tại Cục Bảo vệ thực vật. Chi tiết xem tại đây.

Tin liên quan

123movies