Quyết định số 3592/QĐ-BNN-BVTV về Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam, giai đoạn 2022-2030

Ngày đăng: 26/09/2022 Lượt xem 2775
Ngày 23/9/2022, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc dã ký Quyết định số 3592/QĐ-BNN-BVTV về Kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực ở Việt Nam, giai đoạn 2022-2030. Nội dung chi tiết tại đây.

Tin liên quan

123movies