Phổ biến chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản cho cán bộ kiểm dịch thực vật năm 2024

Ngày đăng: 26/06/2024 Lượt xem 579

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác kiểm dịch thực vật trong tình hình mới, Cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức phổ biến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kiểm dịch thực vật cho cán bộ công tác tại các Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng và các Trung tâm trực thuộc của Cục từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 26/6/2024.


Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật đã khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm dịch thực vật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu nông sản. Ông nhấn mạnh công tác kiểm dịch thực vật có tính pháp chế cao, không chỉ tuân thủ quy định của Việt Nam mà còn phải tuân thủ các công ước quốc tế, nghị định thư và các văn bản song phương cũng như đa phương đã ký kết về kiểm dịch thực vật giữa Việt Nam và đối tác thương mại.


Ông Huỳnh Tấn Đạt
chỉ đạo “việc phổ biến kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm dịch thực vật cho cán bộ cần được thực hiện thường xuyên để các cán bộ có thể thực thi công vụ một cách nhuần nhuyễn, vừa hồng vừa chuyên”.


Trong thời gian phổ biến kiến thức
, các giảng viên đã tận tình trao đổi, cập nhật các quy định về kiểm dịch thực vật và kinh nghiệm thực tế cho các học viên nắm bắt được đầy đủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản, phục vụ tác nghiệp tại đơn vị công tác, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính. Bên cạnh đó, các học viên cũng tham gia hoạt động học tập thực tế tại Trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục KDTV vùng VII của Cục.

Tin liên quan

123movies