Khai mạc lớp đào tạo giảng viên quốc gia IPHM

Ngày đăng: 08/12/2021 Lượt xem 2448
Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, ngày 8/12/2021, tại Trung tâm BVTV phía Bắc – Hưng Yên, Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) tổ chức lớp đào tạo giảng viên quốc gia IPHM khóa đầu tiên. 

Đến dự buổi khai mạc có sự tham gia của ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, ông Nguyễn Song Hà - đại diện cho Văn phòng Tổ chức FAO tại Việt Nam, các giảng viên và 36 học viên đến từ các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các tỉnh Nam Định, Thái Nguyên và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Lớp học triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Các học viên tham gia khóa học

Đây là một trong những hoạt động triển khai thực hiện dự án: “Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp” đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1872/BNN-HTQT ngày 29/4/2021. Mục tiêu của Dự án nhằm tăng cường an ninh lương thực, an toàn thực phẩm và bền vững môi trường thông qua tăng cường năng lực của hệ thống bảo vệ thực vật. Trong đó các hoạt động của Dự án sẽ tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình và tài liệu huấn luyện giảng viên Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) để nâng cao năng lực cho giảng viên và các cán bộ liên quan nhằm hỗ trợ thực hiện chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (NP- IPHM). 

Khóa tập huấn là một trong 02 lớp TOT-IPHM được tổ chức thí điểm đào tạo 60 giảng viên quốc gia về IPHM là các cán bộ bảo vệ thực vật, giảng viên nòng cốt, bổ sung cho lực lượng giảng viên TOT – IPM hiện có để đào tạo đào tạo, huấn luyện nông dân về IHPM rộng khắp trên phạm vi cả nước; và cả các giảng viên các trường đại học, cao đẳng để đào tạo sinh viên khối kỹ thuật nông nghiệp để xây dựng lực lượng cán bộ IPHM trong tương lai.

Tin liên quan

123movies