Thông báo thời gian dự kiến tuyển dụng viên chức cục bảo vệ thực vật năm 2019

Ngày đăng: 01/07/2019 Lượt xem 3207

1. Thời gian công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện thi: dự kiến trước ngày 23/7/2019.

2. Thời gian thi trắc nghiệm vòng 1: dự kiến ngày 10/8/2019.

3. Thời gian thông báo kết quả điểm vòng 1: dự kiến trước ngày 16/8/2019.

4. Thời gian thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 1 (nếu có) và danh sách thí sinh dự thi vòng 2: dự kiến trước ngày 30/8/2019.

5. Thời gian thi vòng 2: dự kiến ngày 07-08/9/2019.


Tin liên quan

123movies