Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Công ty TNHH Nông nghiệp- sinh vật cảnh Việt Nam và Công ty cổ phần phân bón Phúc Thịnh thực hiện chương trình phát triển phân bón hữu cơ

Ngày đăng: 17/05/2019 Lượt xem 5027

Với các bộ sản phẩm phân bón hữu cơ của mình, các công ty nói trên sẽ phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình trình diễn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững, tập huấn đào tạo hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân. Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với các công ty xây dựng các chương trình truyền thông về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ xây dựng các mô hình khuyến nông trọng điểm và ưu tiên hỗ trợ và giới thiệu để sử dụng bộ sản phẩm hữu cơ sinh học các các công ty vào các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Trong giai đoạn 2019- 2020, Công ty TNHH Nông nghiệp Sinh vật cảnh Việt Nam thực hiện các mô hình trình diễn miễn phí sử dụng phân bón hữu cơ trên các loại cây trồng như lúa, cây ăn quả, cây rau màu, cây công nghiệp tại nhiều tỉnh thành khắp các miền trên cả nước. Công ty sẽ liên doanh với Mỹ xây dựng nhà máy sản xuất phân bón 100% hữu cơ sinh học tại tỉnh Bình Thuận.

Trong giai đoạn 2019-2021, Công ty  cổ phần phân bón Phúc Thịnh sẽ xây dựng triển khai các mô hình canh tác sử dụng phân bón hữu cơ  với quy mô 600 ha trên các cây trồng: lúa, mía, ớt xuất khẩu tại 06 huyện của tỉnh Thanh Hóa: Nông Cống, Yên Định, Ngọc Lạc, Thiệu Hóa, Thọ Xuân, Hoằng Hóa.

Tin liên quan

123movies