Danh sách đề tài nghiên cứu KHCN cơ sở năm 2011

Ngày đăng: 14/04/2011 Lượt xem 6362

STT

Tên đề tài

Dự kiếnkinh phí
(Tr.đồng)

Ghi chú

Trung tâm BVTV phía Bắc:

100

 

1

Nghiên cứu quy trình nhân nuôi, thả và sử dụng Bọ cánh cứng cánh ngắn Paederus fuscipes Curtis ( họ Staphylinidae, bộ cánh cứng Coleoptera ) trong phòng trừ một số loài sâu hại chính trên rau họ hoa thập tự

50

 

2

Nghiên cứu đặc điểm phát sinh gây hại và đề xuất biện pháp phòng trừ tổng hợp Bọ nhảy Phyllotreta spp, họ Ánh kim (Chrysomelidae) bộ Cánh cứng (coleoptera ) hại rau họ hoa thập tự.

50

 

Trung tâm BVTV Khu 4:

50

 

3

Điều tra thành phần sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ tổng hợp đối với dịch hại cây dưa hấu tại Nghệ An - năm 2011

50

 

Trung tâm BVTV miền Trung:

40

 

4

Điều tra tình hình phát sinh gây hại và thử nghiệm phòng trừ bệnh chổi rồng hại sắn tại Quảng Ngãi năm 2010.

40

Đề tài bắt dầu từ 2010

Trung tâm giám định KDTV

70

 

5

Nghiên cứu tuyến trung hại hồ tiêu tại Quảng Trị và biện pháp phòng trừ

70

Đề tài bắt dầu từ 2010

Trung tâm BVTV phiá Nam

95

 

6

Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp quản lý rầy phấn trắng

( Aleurocypotus sp.) hại lúa.

60

 

7

Đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và biện pháp quản lý muỗi gây lá hành

( sâu năn -Orseolia oryzea) hại lúa.

35

 

Trung tâm KDTV sau nhập khẩu II

80

 

8

Điều tra sâu bệnh trên cây chanh dây ở Tây Nguyên

80

 
 

Tổng cộng

435

 

Tin liên quan

123movies