Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KHCN thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 4593
Thực hiện công văn số 997/BNN-KHCN ngày 04 tháng 2 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ (KHCN) thuộc chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2017
 
Cục Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN (đề tài, dự án, sản xuất thử nghiệm) thực hiện từ năm 2017 theo các biểu mẫu hướng dẫn (Biểu 1, biểu 2 kèm theo công văn 997/BNN-KHCN). Các đề xuất được gửi về Phòng Kế hoạch (bản in và bản điện tử) trước ngày 25/03/2016. ​

Chi tiết

Tin liên quan

123movies