Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT​ Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

Ngày đăng: 20/11/2019 Lượt xem 5601
Ngày 15/11/2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 17/2019/TT-BNNPTNT​ Ban hành Danh mục loài cây trồng chính

Tin liên quan

123movies