Nghị định số 11/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Ngày đăng: 29/10/2019 Lượt xem 4673

Tin liên quan

123movies