Thông tư 30/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Ngày đăng: 16/03/2023 Lượt xem 2183
Ngày 30/12/2023, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và PTNT thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2023.

Nọi dung chi tiết Thông tư này tại đây.

Tin liên quan

123movies