Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ngày đăng: 10/01/2023 Lượt xem 1427
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. Thông tư này thay thế Thông tư số 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Vui lòng truy cập nội dung Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT tại đây.

Tin liên quan

123movies