Công nhận tiến bộ kỹ thuật: "Quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục quả trên cây táo tại Ninh Thuận và một số tỉnh Nam Trung bộ"

Ngày đăng: 20/07/2023 Lượt xem 1061
Ngày 13/07/2023, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành Quyết định số 1793/QĐ-BVTV-KH về việc công nhận tiến bộ kỹ thuật: "Quy trình quản lý tổng hợp ruồi đục quả trên cây táo tại Ninh Thuận và một số tỉnh Nam Trung bộ".
- Mã hiệu: TBKT 01-126: 2023/BVTV.
- Nhóm tác giả tiến bộ kỹ thuật: TS. Mai Văn Hào, ThS. Nguyễn Văn Chính, TS. Phan Công Kiên, ThS. Phan Văn Tiêu, ThS. Phạm Trung Hiếu, ThS. Nguyễn Văn Sơn, KS. Trần Thị Hồng, KS. Võ Thị Kim Trâm, TS. Nguyễn Văn Liêm, TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, ThS. Phạm Mỹ Liên.

Chi tiết nội dung Quyết định số 1793/QĐ-BVTV-KH tại đây.
Phụ lục nội dung chi tiết của tiến bộ kỹ thuật tham khảo tại đây.

Tin liên quan

123movies