Lễ khai giảng khóa tập huấn nâng cao giảng viên TOT-IPM lên TOT-IPHM tại Hà Giang

Ngày đăng: 11/07/2023 Lượt xem 1584
Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 2131/QĐ-BNN-TC về phê duyệt dự toán kinh phí nhiệm vụ “Phát triển ứng dụng quản lý sinh vật gây hại tổng hợp (IPM/IPHM) và biện pháp sinh học phòng chống sinh vật gây hại cây trồng của Cục BVTV năm 2023.  Ngày 11/7/2023, tại Tp. Hà Giang, đã diễn ra lễ khai giảng khóa tập huấn nâng cao cho giảng viên TOT-IPM lên TOT-IPHM các tỉnh phía Bắc. 
Đên dự lễ khai giang gồm có: ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục BVTV; phòng BVTV-Cục BVTV; ông Trần Quyết Tâm, Giám đốc Trung tâm BVTV phía Bắc; ông Vũ Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Chi cục và các học viên; ông Giang Đức Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV tỉnh Hà Giang, đại diện lãnh đạo Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh Tuyên Quang, nhóm giảng viên và các học viên cùng cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh.
 Ông Vũ Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Giang
phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chi cục và các học viên.
Các đại biểu và các học viên tại Lễ khai giảng

Lớp học sẽ diễn ra trong vòng 11 ngày (từ 11/7/2023-21/7/2023) tại Tp. Hà Giang. Các học viên đều là cán bộ, công chức của Chi cục Trồng trọt & BVTV Hà Giang, là các giảng viên đã được cấp chứng chỉ TOT-IPM và tiếp tục được tập trung nâng cấp trong khóa tập huấn nâng cao giảng viên TOT-IPHM.
Lớp tập huấn bổ sung các kiến thức mới về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp như: các kiến thức về sức khỏe đất và dinh dưỡng cho cây trồng; giống khỏe; nông nghiệp sinh thái; quản lý cỏ dại bền vững; các yêu cầu kỹ thuật trong xuất khẩu nông sản của Việt Nam; chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ; nông nghiệp 4.0 và chuyển đổi số; kỹ năng truyền thông; biện pháp đấu tranh sinh học; biến đổi khí hậu và giảm phát thải nhà kính; … từ đó các giảng viên TOT-IPM được nâng cao kỹ năng, trình độ trở thành các giảng viên TOT-IPHM để tổ chức các lớp đào tạo giảng viên TOTIPHM cấp tỉnh hoặc các lớp huấn luyện nông dân IPHM (FFS) cho cán bộ và nông dân tại địa phương. 

PHÒNG BẢO VỆ THỰC VẬT Tin liên quan

123movies