Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật và Diễn đàn cà phê toàn cầu

Ngày đăng: 21/06/2023 Lượt xem 2531
Chiều ngày 21/6/2023, tại Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) diễn ra Lễ ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) hỗ trợ kỹ thuật: “Đánh giá tác động của việc trồng xen trong vườn cà phê đến sinh vật gây hại chính và thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm để phát triển sản xuất cà phê bền vững tại các tỉnh Tây Nguyên, Việt Nam” thuộc Sáng kiến “Sử dụng vật tư nông nghiệp có trách nhiệm trong ngành Cà phê Việt Nam” – Dự án CAI của Diễn đàn cà phê toàn cầu (GCP).
Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục BVTV và Diễn đàn cà phê toàn cầu 

Mục tiêu chung của Sáng kiến CAI là: Cải thiện việc sử dụng có trách nhiệm các vật tư nông nghiệp đầu vào (thuốc trừ sâu bệnh, thuốc diệt cỏ); Nâng cao năng lực kiểm soát, phòng trừ SVGH, quản lý MRL theo IPHM; Thử nghiệm và giới thiệu các giải pháp thay thế, các biện pháp quản lý cỏ dại tốt nhất nhằm giảm ô nhiễm môi trường, cải thiện phúc lợi của nông dân, giảm chi phí sản xuất và đáp ứng các yêu cầu quy định tại các thị trường xuất khẩu chính và truyền thống của Việt Nam là EU và Hoa Kỳ.
Bản Ghi nhớ này có thời gian thực hiện là 18 tháng (đến tháng 12/2024), là một cấu phần trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thuộc Hợp phần II Dự án CAI của GCP, tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng vật tư nông nghiệp, hướng tới sản xuất cà phê bền vững tại Việt Nam như: điều tra, giám sát, quản lý sinh vật gây hại và sử dụng thuốc BVTV đối với vườn cà phê trồng xen; nâng cao năng lực quản lý và phòng trừ sinh vật gây hại cho cán bộ kỹ thuật và nông dân trồng cà phê; nâng cao năng lực thanh kiểm tra cho cán bộ ngành BVTV và nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV ở Tây Nguyên. 
 Đối tượng thụ hưởng của các hoạt động này là người trồng cà phê, lao động nông nghiệp thuộc các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Ngoài ra còn có cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục Trồng trọt và BVTV làm công tác thanh kiểm tra thuốc BVTV; cán bộ làm công tác BVTV tại cơ sở và Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện tại 5 tỉnh Tây Nguyên.
Toàn cảnh Lễ Ký kết MOU giữa Cục Bảo vệ thực vật và Diễn đàn cà phê toàn cầu 

Trong khuôn khổ Đối tác phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam (PSAV), Cục Bảo vệ thực vật với vai trò đại diện cho khối công là đồng chủ trì, là thành viên các nhóm Đối tác công tư (PPP) về hồ tiêu, cà phê, chè, hóa chất nông nghiệp. Cục Bảo vệ thực vật đã tích cực kết nối các tác nhân trong ngành nông nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm, cùng hợp tác phát triển chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam. 
Tại buổi lễ Phó Cục trưởng Nguyễn Quý Dương đề nghị Diễn đàn cà phê toàn cầu tiếp tục hợp tác với Cục BVTV, tích cực kết nối các tác nhân trong ngành cà phê để triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng và chia sẻ kinh nghiệm, nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ngành cà phê nói riêng và các mặt hàng nông sản chủ lực nói chung của Việt Nam./. 


Tin liên quan

123movies