Tình hình rệp sáp bột hồng gây hại sắn ở Phú Yên

Ngày đăng: 26/09/2014 Lượt xem 8071

Tiến hành mở rộng khu vực điều tra, Chi cục BVTV cũng ghi nhận sự gây hại của RSBH tại xã An Hòa, An Mỹ và An Cư với tổng diện tích bị hại đến thời điểm này lên khoảng 15 ha.


Ngày 12/9/2014, Đoàn kiểm tra gồm Trung tâm BVTV miền Trung, Sở NN-PTNT và Chi cục BVTV đã tiến hành đánh giá tình hình RSBH gây hại ở Tuy An và có nhận định: RSBH thực sự đã xuất hiện gây hại tại Phú Yên, là mối đe dọa nguy hiểm cho các vùng trồng sắn của tỉnh. Do chúng lây lan chủ yếu qua đường hom giống, qua các dụng cụ canh tác và nhờ gió mang đi nên khả năng RSBH đã xuất hiện gây hại ở nhiều vùng khác trong tỉnh nhưng chưa được phát hiện và diện tích bị hại có thể cao gấp nhiều lần như hiện nay. 


Rệp sáp bột hồng là loại sâu hại nguy hiểm, khó phòng trừ và là đối tượng sâu hại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở nước ta. Rệp sáp bột hồng có khả năng lây lan rất nhanh qua hom giống, phát tán theo gió, trôi theo nguồn nước, bám dính trên phương tiện vận chuyển…và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng làm giảm năng suất, chất lượng sắn. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, sâu hại này sẽ phát tán, lây lan nhanh chóng ra các vùng trồng sắn ở các địa phương khác. Do tính chất nguy hiểm và nguy cơ gây hại nghiêm trọng của RSBH đối với sản xuất sắn ở trong tỉnh nên việc triên khai sớm các biện pháp cụ thể để ngăn chặn sự lây lan gây hại của RSBH là hết sức cần thiết.


Do tính chất nguy hiểm của RSBH với ngành trồng sắn ở Phú Yên và để kịp thời hạn chế sự gây hại của chúng, một số biện pháp được đưa ra như sau:
- Tổng điều tra RSBH trong toàn tỉnh: Nhằm xác định vùng gây hại của RSBH để kịp thời áp dụng biện pháp phòng trừ phù hợp.
- Tập huấn cho nông dân các vùng trồng sắn về tác hại và biện pháp quản lý RSBH, đây sẽ là đội ngũ kiểm tra và phát hiện RSBH nhanh cho các địa phương.

- Tiến hành tiêu hủy gấp vùng ổ dịch đã phát hiện: Nhằm cắt đứt nguồn lây lan của RSBH thì việc tiến hành tiêu hủy các diện tích đã bị RSBH gây hại nặng là hết sức cần thiết. Diện tích cần tiêu hủy là 5 ha ở An Hải và An Hòa. Cách tiêu hủy thực hiện theo Qui trình kỹ thuật tiêu hủy RSBH hại sắn (Ban hành kèm theo Công văn 1235/BVTV- QLSVGHR ngày 13/7/2012 của Cục BVTV).

 

Một số hình ảnh về rệp sáp bột hồng gây hại tại xã An Hải, Tuy An, Phú Yên:

 

 

 

 

 

Ruộng bị rệp sáp bột hồng gây hại nặng

 

 

 

 

Tin liên quan

123movies