Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/BNNPTNT ngày 21/04/2016 về việc ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 10/03/2017 Lượt xem 4668

   Ngày 08/03/2017 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cho ban hành thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi,  bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/04/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại VIệt Nam; công bố mã HS đối với thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Thông tư số 06/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/03/2017

Tin liên quan

123movies