Quyết định về việc loại các thuốc BVTV chứa hoạt chất Trichlorfon khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng và bổ sung 02 hoạt chất Trichlorfon và Carbofuran vào Danh mục thuốc BVTV cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày đăng: 25/10/2017 Lượt xem 6326

Tin liên quan

123movies