Thay đổi hình thức của con dấu và con niêm của chính phủ Australia

Ngày đăng: 14/11/2016 Lượt xem 2753

 

Đây là sự thay đổi về hình thức chỉ áp dụng đối với tất cả hàng hóa nông nghiệp được xác nhận bởi Australia . Việc này không dẫn đến sự thay đổi nào về chức năng, nhiệm vụ và bản chất của hệ thống chứng nhận hàng xuất khẩu của chính phủ Australia.

 

Công văn về việc thay đổi hình thức con dấu và con niêm của chính phủ Australia

Tin liên quan

123movies