Quyết định về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 2 thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp lĩnh vực chất lượng thuốc Bảo vệ thực vật

Ngày đăng: 24/01/2017 Lượt xem 6599

 

Ngày 23/01/2017 vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật đã ra quyết định số 109/QĐ-BVTV về việc chỉ định Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 2 thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp lĩnh vực thuốc Bảo vệ thực vật.

 

Quyết định số 109/QĐ-BVTV ngày 23/01/2017

Tin liên quan

123movies