Lợi nhuận cao từ trồng lúa “một phải, năm giảm”

Ngày đăng: 05/09/2011 Lượt xem 1638

Cách trồng lúa “một phải, năm giảm” là phải sử dụng giống lúa được xác nhận phù hợp với vùng ruộng canh tác; giảm lượng giống gieo, giảm lượng phân bón, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lượng nước tưới và giảm thất thoát khi thu hoạch.

Qua đối chứng tại 10 ha trồng lúa của 32 hộ nông dân huyện Ninh Phước, vùng trọng điểm lúa ở Ninh Thuận, bình quân mỗi hecta giảm gần 100 kg giống và 45-50 kg phân bón; giảm 2 lần phun thuốc/vụ; tiết kiệm 50% lượng nước tưới (tương đương 2.370 m3/ha/vụ).

L.Trường
Nguồn: Báo Người Lao động điện

Tin liên quan

123movies