Lai tạo thành công giống sắn kháng bệnh khảm

Ngày đăng: 08/09/2014 Lượt xem 5228

 

 Nhà tạo giống sắn của CIAT, Giáo sư Hernan Ceballos cho biết, KM 41-10 là giống sắn được lai tạo từ giống sắn bản địa Landrace của Nigieria có khả năng kháng bệnh tự nhiên và các dòng sắn Châu Mỹ La tinh bố mẹ được lưu giữ tại ngân hàng gen của CAIT ở Colombia.

 

Bằng kỹ thuật đánh dấu phân tử, các nhà khoa học đã tạo ra các liên kết gen kháng bệnh khảm trong tế bào của giống sắn mới KM 41-10. Đây là kết quả hợp tác nghiên cứu trong hơn 10 năm liên tục giữa CIAT và Viện Quốc tế Nông nghiệp nhiệt đới (IITA), Viện Nghiên cứu cây có củ Nigieria (NRCRI) với nguồn kinh phí tài trợ ban đầu từ Qũy Rockefeller.

 

Tin liên quan

123movies