Bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ (SALB)

Ngày đăng: 08/12/2011 Lượt xem 6773


Bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ (SALB) là bệnh nguy hiểm nhất đối với cây cao su vì khả năng huỷ diệt của bệnh. Về lịch sử, bệnh SALB đã huỷ diệt một số trang trại cao su đã trồng vào những năm 1930 ở Trung và Nam Mỹ. Các nước trồng cao su ở châu Á, nơi sản xuất ra hơn 90% cao su thiên nhiên của thể giới, rất lo lắng trước sự đe doạ của bệnh SALB. Nguyên do là vì điều kiện khí hậu ở các nước trồng cao su chủ yếu rất thuận lợi cho sự lây nhiễm nghiêm trọng của bệnh SALB.

Xem nội dung chi tiết: Giới thiệu về SALB và Cảnh báo  (file 1file 2)

Tin liên quan

123movies