Hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2017

Ngày đăng: 20/12/2017 Lượt xem 4596
Để chuẩn bị báo cáo Bộ kế hoạch năm 2017, Cục hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2017 và đề xuất kinh phí thực hiện nhiệm vụ năm 2017
 
Nội dung công văn số 630/BVTV-KH ngày 15/4/2016 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2017

Tin liên quan

123movies