Công văn số 891/BVTV-KH về hướng dẫn thực hiện kế hoạch thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt 2014-2015

Ngày đăng: 06/06/2014 Lượt xem 5122

          

Ngày 13/5/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1006/QĐ-BNN-TT về Kế hoạch tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt năm 2014-2015 và giai đoạn 2016-2020. Trong bản kế hoạch này có nội dung và nhiệm vụ cụ thể về đổi mới công tác bảo vệ thực vật cần triẻn khai thực hiện để phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực trồng trọt.

 

Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn phụ trách, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 

Chi tiết công văn số 891/BVTV-KH

 

Công văn số 188/BVTV-KH về Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án tái cơ cấu ngành trong lĩnh vực bảo vệ thực vật năm 2014

 

Tin liên quan

123movies